EMAS

Shperblime evropiane EMAS janë çmime prestigjioze të menaxhimit mjedisor dhe rimbursohen nga Komisioni Evropian në kompanitë kryesore dhe autoriteteve publike që nga viti 2005 deri më sot.

Qëllimi i shperblimeve evropiane është që të promovojë eko-menaxhimit të Komunitetit dhe EMAS kontrollit (KE Rregullorja Nr 1221/2009), si dhe njohjen dhe shpërblimin përpjekjet mjedisore e EMAS organizatave të regjistruara që tregojnë një performancë unike në temën e caktuar çmime çdo vit.

Kualifikuar për një total prej 36 nominimeve nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, me temë:

"Partitë e pjesëmarrjes (aktorët), duke përfshirë punonjësit, që vazhdimisht të përmirësojë performancën mjedisore.

Janë 5 hapa që do të çojnë në OLKE EMAS regjistrimit

1. Shqyrtim mjedisore
2. Sistemi i menaxhimit mjedisor
3. Politika mjedisore
4. Auditimi mjedisor
5. Regjistrimi nga organi kompetent

Objektivat kryesore të aplikojnë EMAS në OLKE janë

  • Identifikimi i legjislacionit përkatës
  • Njohja e situatës aktuale mjedisore
  • Alokimi i fondeve për mjedisin sipas kapacitetit të portit dhe nevojat e
  • Renditja e prioriteteve mjedisore
  • Krijimi i në vazhdim përvojës, njohurive dhe vetëdijes

TRAFIKUT DETAR

FORUMI FUNDIT

  • No posts to display.