KONFERENCË-MBLEDHJE PUNE

Me sukses u përfundu dyditëshi që organizoj Autoriteti Portual i Korfuzit me 4 dhe 5 dhjetor në kuadrin e programit El PORT AL. Ditën e par, me 4 dhjetor, u realizu konferenca për veprimet mjedisore të porteve të Korfuzit-Igoumenicës-Sarandës dhe morrën pjes delegacione nga të tre portet, Autoritetet Portuale, Periferia e Ishujve të Jonit, Bashkia e Korfuzit, Organizata dhe Shoqata Ekologjike dhe palët e inseresuar për funksionimin e porteve.

Ditën e dytë, me 5 dhjetor, u realizu nje mbledhje pune me palët e interesuar, në të cilën u shqyrtun thellësisht aplikimi i sistemit të menaxhimit mjedisor për çdo port veçanërisht, progreset deri në këtë kohë për certifikimin, për kursimin e energjisë dhe të burimeve dhe gjithashtu qëllimet e ardhshme për një harmonizim të plotë me praktikat ndërkombëtare.

Konkretisht, qëllimet e konferencës- të arritur plotësisht- përmblidhen më posthë:

 

  • Përfocimi i marrëdhënieve midis porteve të Korfuzit-Igoumenicës-Sarandës,
  • Domosdoshmëria e përfundimit të sistemit të regjistrimit të burimeve ujore,
  • Shkëmbimi i njohurisë teknike dhe të Vëzhgimeve-Propozimeve për funksionimin më të mirë të Sistemit Mjedisor,
  • Përhapja e informacioneve me krijimin e Bibliotekës Mjedisore për veprimet dhe praktikat mjedisore që zbatohen dhe informimin e publikut me artikuj dhe buletine informative nëpërmjet (www.elportal.eu)

Personat që morrën pjes në mbledhjen e punës kishin mundësinë inter alia të informohen për çështjet teknike të matjeve të biodiversitetit të porteve nga z. V. Tselenti, Profesor për Mjedisin Detar në Universitetin e Pireut, me shëmbuj nga porte të tjera në Greqi dhe në Europë. Gjtihashtu, u përqëndrun në çështje bashkëpunimi me perspektivën e “mirëkuptimit të përbashkët” të tre Porteve-Qyteteve, si prezantoj z. A. Koskinas, Presidenti i Shoqatës për Mbrojtjen e Mjedis të Korfuzit, duke bërë referenca istorike për rëndësinë në zonën më të gjërë në të kaluarën dhe aktualisht me “Makroperiferinë Adriatik-Jon” në çështje të Sektorit të Parë, Ekuivalentin e Transportimit nën një kontekst më të përgjithshëm për perceptimin ekologjik dhe zvillimit turistik, pa humbur identitetin e përgjithshëm të zonës.

Përfitimet e programit EL PORT Al, do duken së shpejti nëpërmjet realizimin e projekteve dhe ndërhyrjeve në instalimet portuale.

TRAFIKUT DETAR

FORUMI FUNDIT

  • No posts to display.