FAQA PUNE 4

FP/KODI I VEPRIMIT FP/TITULLI I VEPRIMIT
FP 4 Veprimet për Sistemin e Menaxhimit të Mjedisit të Përbashkët
VEPRIMI 4.1 Kontrollin, monitorimin dhe menaxhimin e ngurta - mbeturinave të lëngshme dhe të gazta emetimet - zhurma
VEPRIMI 4.2 Menaxhimi i energjisë - Kontrolli dhe monitorimi i mbetjeve resurseve natyrore
VEPRIMI 4.3 Trajtimi emergjente
VEPRIMI 4.4 Aplikimi instalimin dhe certifikimi i EMAS

 

Information & Publicity

TRAFIKUT DETAR

FORUMI FUNDIT

  • No posts to display.