FAQUET E PUNES

FAQUET E PUNES (6)

FP/KODI I VEPRIMIT FP/ TITULLI I VEPRIMIT
FP 1 Menaxhimi & Koordinimi
VEPRIMI 1.1 Aktivitetet Përgatitja
VEPRIMI 1.2 Menaxhimi i Projekteve
VEPRIMI 1.3 Takimet e projektit
FP/KODI I VEPRIMIT FP/TITULLI I VEPRIMIT
FP 2 Informacione & Publiciteti
VEPRIMI 2.1 Aktivitetet shpërndarjes
VEPRIMI 2.2 Konferencë
VEPRIMI 2.3 Punishte
VEPRIMI 2.4 Trajnimi i stafit
VEPRIMI 2.5 EMAS Ceremonia Certifikimi

 

Information & Publicity
FP/KODI I VEPRIMIT FP/TITULLI I VEPRIMIT
FP 3 Identifikimi i çështjeve Mjedisore / ndikimet në çdo Port
VEPRIMI 3.1 Vlerësimi i aspekteve mjedisore aktuale dhe ndikimet
VEPRIMI 3.2 Plani i përbashkët Mjedisit për rritjen e Praktikave të Përbashkëta Politikave/Mjedisore
FP/KODI I VEPRIMIT FP/TITULLI I VEPRIMIT
FP 4 Veprimet për Sistemin e Menaxhimit të Mjedisit të Përbashkët
VEPRIMI 4.1 Kontrollin, monitorimin dhe menaxhimin e ngurta - mbeturinave të lëngshme dhe të gazta emetimet - zhurma
VEPRIMI 4.2 Menaxhimi i energjisë - Kontrolli dhe monitorimi i mbetjeve resurseve natyrore
VEPRIMI 4.3 Trajtimi emergjente
VEPRIMI 4.4 Aplikimi instalimin dhe certifikimi i EMAS

 

Information & Publicity
FP/KODI I VEPRIMIT FP/TITULLI I VEPRIMIT
FP 5

Sistemi mjedisore Informacione

VEPRIMI 5.1 Dizajni dhe Zhvillimi i Sistemit Informativ Mjedisor
FP/KODI I VEPRIMIT FP/TITULLI I VEPRIMIT
FP 6 Qendra Mjedisore Informacione
VEPRIMI 6.1 Informacioni mjedisor dhe Qendra për Arsim

TRAFIKUT DETAR

FORUMI FUNDIT

  • No posts to display.