Progresi i projektit

Udhëheqës i projektit ka siguruar fillimin në kohë të projektit duke mbajtur 2 takime fillimit në Korfuz (16/7/12 27/9/12 &). Gjatë 2 takimet, objektivat dhe synimet e ELPORTAL u diskutuan dhe LP1 detajuar roli dhe përfitimet e secilës strukturë port.The e përgjithshëm të ekipit të menaxhimit të përbashkët të projektit ishte hartuar dhe u pajtua dhe një plan i detajuar puna është përgatitur (LP1, P3) përcakton detyrat që do të ndërmerren, si pjesë e projektit, rolin e projektit partnerë në zbatimin e tyre dhe buxhetin e projektit.